Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

2 rechthoekige plaatjes bronsblik, 1 is doorboord
Plek van de vondst