Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

2 fragmenten bronzen beslag
Plek van de vondst