Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen beslag, rond met gat
Plek van de vondst