Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen riembeslag, rechthoekig met 4 gaatjes
Plek van de vondst