Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Helft van een bronzen beslag, rechthoekig met 2 gaten
Plek van de vondst