Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen beslag, gewelfd met gat in midden. Bovenzijde versierd met puntering in floraal motief
Plek van de vondst