Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen geprofileerd beslag, rond met gaatjes in het midden en aan de rand
Plek van de vondst