Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen peltavormig beslag
Plek van de vondst