Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment schildrandbeslag, U vormig in doorsnede
Plek van de vondst