Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment bronzen schildbeslag met bronzen nageltje. Volgens lijst Nijmegen een fragment pantserscharnier.
Plek van de vondst