Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen schildrand
Plek van de vondst