Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment van een bronzen schildrand
Plek van de vondst