Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment pantserbeslag met 2 ijzeren klinknageltjes, mogelijke contemporaine reparatie
Plek van de vondst