Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen siernagel met platte ronde kop, bronzen pin aan achterzijde
Plek van de vondst