Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Gedreven dun bronsbeslag met concentrische ringen en een gat in het midden
Plek van de vondst