Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen ophangoog, mogelijk van emmerbeslag van vaatwerk in de vorm van een kip of haan
Plek van de vondst