Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen radbeslag van een kom of mogelijk wangklep
Plek van de vondst