Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Kop van een bronzen beslag, plat en rond
Plek van de vondst