Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen beslag. Groot vlak en klein puntig pinnetje aan achterzijde
Plek van de vondst