Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

1 ijzeren beitel, 1 fragment ijzeren plaatje en 1 onbekend ijzeren object. Romeins ?
Plek van de vondst