Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Biconische Kop

Bronzen haarnaald
Plek van de vondst