Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bijl

IJzeren bijl
Plek van de vondst