Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bijl

IJzeren bijl, met fragmenten hout in schacht
Plek van de vondst