Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bijl

IJzeren bijl met fragmenten hout uit schacht
Plek van de vondst