Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bijl

IJzeren bijl met fragmentjes hout
Plek van de vondst