Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Boekband

Leren boekband
Plek van de vondst