Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Boogfibula

Boogfibula met fragment naald
Plek van de vondst