Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Bot, Dierlijk

fragment bewerkt bot
Plek van de vondst