Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Deksel

Bronzen versierd dekseltje van een potje
Plek van de vondst