Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Denarius

Zilveren denarius van Marcus Antonius
Plek van de vondst