Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Dobbelsteen:hol

halve holle benen dobbelsteen waarvan de ogen zijn aangegeven met puntcirkels
Plek van de vondst