Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Dolk (onderdeel)

IJzeren dolk, verbogen, heft ontbreekt
Plek van de vondst