Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Dolk (onderdeel)

IJzeren dolkpunt
Plek van de vondst