Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Dolk (onderdeel)

Fragment ijzeren dolk of zwaard
Plek van de vondst