Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Doorboord

Ronde benen schijf
Plek van de vondst