Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Duit/oord/cent/stuiver

Gedeeltelijk versleten duit, HOLLANDIA 1702
Plek van de vondst