Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Duit/oord/cent/stuiver

Duit Gelria, 1756
Plek van de vondst