Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Duit/oord/cent/stuiver

halve cent Willem I, 1821
Plek van de vondst