Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Dupondius

Munt, dupondius van Caligula, gewijd aan Divus Augustus. Voorwerp heeft rivierpatina.
Plek van de vondst