Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Fibula/mantelspeld

Complete bronzen geprofileerde boogfibula.
Plek van de vondst