Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Fibula/mantelspeld

bronzen fibula uit de IJzertijd, midden-La TÌøåÀå_ne van het type Ettlinger 3 met onderdraadse veerconstructie (Zie: Polak, M., Kloosterman, R.P.J. en Niemeijer, R.A.J., 'Alphen aan den Rijn - Albaniana 2001-2002', pag. 197 afb. 90).
Plek van de vondst