Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Fles

glazen flesje
Plek van de vondst