Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Geschutpunt

Ballistaboutpunt
Plek van de vondst