Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Geverfd/gevernist Aardewerk, Gedraaid

Half speelschijfje van potbodem (geverfde waar), Romeins
Plek van de vondst