Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Gewicht

Loden dop of bakje en een loden gewichtje, doorboord 9 gram
Plek van de vondst