Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht. 105 gram. Streep als merkteken
Plek van de vondst