Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht, rond met gaatje in midden 25 gram.
Plek van de vondst