Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht. 320 gram Loodbaar ?
Plek van de vondst