Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gladius:type Pompei

Gladiuskling van het Pompeii type. Compleet met angel met daarop nog de pommel. Pareerstang ontbreekt. Het puntgedeelte is opmerkelijk gaaf bewaard, waarschijnlijk omdat deze in de klei stak.
Plek van de vondst