Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Hamer

IJzeren kop van een (drijf ?) hamer
Plek van de vondst